METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.11   Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer    
    08.11.12   Granit, sandsten och annan natursten    
       08.11.12.33   Granit, obearbetad eller grovhuggen
    Detail
       08.11.12.36   Granit, endast sönderdelad till rektangulära (även kvadratiska) block eller plattor
    Detail
       08.11.12.50   Sandsten
    Detail
       08.11.12.90   Monument- eller byggnadssten av porfyr, basalt, kvartsit och annan sten, grovhuggen eller enkelt sönderdelad (med undantag av monument- eller byggnadssten av kalksten med en densitet av >= 2,5 samt granit och sandsten)
    Detail

Page 1/1  
Top