METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.11   Tillverkning av elektroniska komponenter
   
26.12   Tillverkning av kretskort
   
26.20   Tillverkning av datorer och kringutrustning
   
26.30   Tillverkning av kommunikationsutrustning
   
26.40   Tillverkning av hemelektronik
   
26.51   Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
   
26.52   Urtillverkning
   
26.60   Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
   
26.70   Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
   
26.80   Tillverkning av magnetiska och optiska medier
   
27.11   Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
   
27.12   Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
   
27.20   Batteri- och ackumulatortillverkning
   
27.31   Tillverkning av optiska fiberkablar
   
27.32   Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar
   
27.33   Tillverkning av kabeltillbehör
   
27.40   Tillverkning av belysningsarmatur
   
27.51   Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
   
27.52   Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
   
27.90   Tillverkning av annan elapparatur
   
28.11   Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
   
28.12   Tillverkning av fluidteknisk utrustning
   
28.13   Tillverkning av andra pumpar och kompressorer
   
28.14   Tillverkning av andra kranar och ventiler
   
28.15   Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
   
28.21   Tillverkning av ugnar och brännare
   
28.22   Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
   
28.23   Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)
   
28.24   Tillverkning av motordrivna handverktyg
   
28.25   Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
   
28.29   Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
   
28.30   Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
   
28.41   Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning
   
28.49   Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
   
28.91   Tillverkning av maskiner för metallurgi
   
28.92   Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
   
28.93   Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
   
28.94   Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
   
28.95   Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
   
28.96   Tillverkning av maskiner för gummi och plast
   

Page 5/6  
Top