METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.62   Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
   
23.63   Tillverkning av fabriksblandad betong
   
23.64   Tillverkning av murbruk
   
23.65   Tillverkning av fibercementvaror
   
23.69   Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
   
23.70   Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten
   
23.91   Slipmedelstillverkning
   
23.99   Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter
   
24.10   Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
   
24.20   Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
   
24.31   Tillverkning av kalldragen stålstång
   
24.32   Tillverkning av kallvalsade stålband
   
24.33   Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
   
24.34   Tillverkning av kalldragen ståltråd
   
24.41   Framställning av ädla metaller
   
24.42   Framställning av aluminium
   
24.43   Framställning av bly, zink och tenn
   
24.44   Framställning av koppar
   
24.45   Framställning av andra metaller
   
24.51   Gjutning av järn
   
24.52   Gjutning av stål
   
24.53   Gjutning av lättmetall
   
24.54   Gjutning av andra metaller
   
25.11   Tillverkning av metallstommar och delar därav
   
25.12   Tillverkning av dörrar och fönster av metall
   
25.21   Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
   
25.29   Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
   
25.30   Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
   
25.40   Tillverkning av vapen och ammunition
   
25.50   Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
   
25.61   Beläggning och överdragning av metall
   
25.62   Metallegoarbeten
   
25.71   Tillverkning av bestick
   
25.72   Tillverkning av lås och gångjärn
   
25.73   Tillverkning av verktyg och redskap
   
25.91   Tillverkning av stålfat o.d. behållare
   
25.92   Tillverkning av lättmetallförpackningar
   
25.93   Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
   
25.94   Tillverkning av nitar och skruvar
   
25.99   Diverse övrig metallvarutillverkning
   

Page 4/6  
Top