METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
20.11   Industrigasframställning
   
20.12   Tillverkning av färgämnen
   
20.13   Tillverkning av andra organiska baskemikalier
   
20.14   Tillverkning av andra organiska baskemikalier
   
20.15   Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
   
20.16   Basplastframställning
   
20.17   Tillverkning av syntetiskt basgummi
   
20.20   Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
   
20.30   Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
   
20.41   Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
   
20.42   Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
   
20.51   Sprängämnestillverkning
   
20.52   Tillverkning av lim
   
20.53   Tillverkning av eteriska oljor
   
20.59   Tillverkning av andra kemiska produkter
   
20.60   Konstfibertillverkning
   
21.10   Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
   
21.20   Tillverkning av läkemedel
   
22.11   Tillverkning av däck och slangar; regummering
   
22.19   Annan gummivarutillverkning
   
22.21   Tillverkning av plasthalvfabrikat
   
22.22   Plastförpackningstillverkning
   
22.23   Byggplastvarutillverkning
   
22.29   Annan plastvarutillverkning
   
23.11   Framställning av planglas
   
23.12   Bearbetning av planglas
   
23.13   Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas
   
23.14   Tillverkning av glasfiber
   
23.19   Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
   
23.20   Tillverkning av eldfasta produkter
   
23.31   Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
   
23.32   Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
   
23.41   Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
   
23.42   Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
   
23.43   Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
   
23.44   Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
   
23.49   Framställning av andra keramiska produkter
   
23.51   Tillverkning av cement
   
23.52   Tillverkning av kalk och gips
   
23.61   Tillverkning av betongvaror för byggändamål
   

Page 3/6  
Top