METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
32.99   Ostatná výroba i. n.    
    32.99.14   Súpravy písacích potrieb, držadlá na perá, držadlá na ceruzky a podobné výrobky; ich časti a súčasti    
       32.99.14.10   Perové alebo ceruzkové súpravy obsahujúce dva alebo viac písacích nástrojov
    Detail
       32.99.14.30   Náhradné náplne do guľôčkových pier skladajúcich sa z guľôčkového hrotu a zásobníka náplne
    Detail
       32.99.14.50   Písacie perá a špičky na perá; rydlá na rozmnožovače; držadlá na pero, držadlá na ceruzku a podobné výrobky; časti a súčasti (vrátane ochranných krytov a príchytiek) výrobkov patriacich pod HS 96.08
   

Page 1/1  
Top