METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
32.99   Ostatná výroba i. n.    
    32.99.11   Ochranné pokrývky hlavy a ostatné bezpečnostné výrobky
   
    32.99.12   Guľôčkové perá; značkovače a zvýrazňovače s plsteným hrotom alebo iným pórovitým hrotom; patentné ceruzky
   
    32.99.13   Perá na rysovanie tušom; plniace perá, rysovacie perá a ostatné perá
   
    32.99.14   Súpravy písacích potrieb, držadlá na perá, držadlá na ceruzky a podobné výrobky; ich časti a súčasti
   
    32.99.15   Ceruzky, tuhy, pastelky, kresliace uhle, kriedy na písanie alebo kreslenie a krajčírske kriedy
   
    32.99.16   Bridlicové tabuľky a tabule; dátumové, pečatiace alebo číslovacie razidlá a pod.; pásky do písacích strojov a podobné farbiace pásky; farbiace podušky
   
    32.99.21   Dáždniky a slnečníky; vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče a pod.
   
    32.99.22   Časti, súčasti, výstroj a príslušenstvo dáždnikov, slnečníkov, vychádzkových palíc, palíc so sedadielkom, bičov a pod.
   
    32.99.23   Stláčacie gombíky, patentné gombíky, spojovacie dvojhlavé gombíky a ich časti a súčasti; gombíky; zipsy
   
    32.99.24   Formy na gombíky a ostatné časti a súčasti gombíkov; gombíkové polotovary; časti a súčasti zipsov
   
    32.99.30   Výrobky z ľudských vlasov alebo zvieracích chlpov; podobné výrobky z textilných materiálov
   
    32.99.41   Zapaľovače cigariet a iné zapaľovače; fajky a cigarové alebo cigaretové špičky a ich časti a súčasti
   
    32.99.42   Časti a súčasti zapaľovačov; pyroforické zliatiny; výrobky z horľavých materiálov
   
    32.99.43   Kvapalné palivá alebo palivá zo skvapalneného plynu v nádobách s objemom ≤ 300 cm3
   
    32.99.51   Výrobky na slávnosti, karnevaly alebo na iné zábavy vrátane kúzelníckych rekvizít a žartovných výrobkov
   
    32.99.52   Hrebene na vlasy, hrebene do vlasov a podobné výrobky; sponky do vlasov; natáčky; toaletné rozprašovače, ich rozprašovacie zariadenia a hlavy
   
    32.99.53   Nástroje, prístroje a modely určené na predvádzacie účely
   
    32.99.54   Sviečky, tenké sviečky a podobné výrobky
   
    32.99.55   Umelé kvetiny, lístie a ovocie a ich súčasti
   
    32.99.59   Ostatné rôzne výrobky i. n.
   

Page 1/1  
Top