METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
32.50   Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb    
    32.50.11   Nástroje a prístroje používané pri stomatologickom ošetrovaní
   
    32.50.12   Sterilizačné prístroje na lekárske, chirurgické alebo laboratórne účely
   
    32.50.13   Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a ostatné nástroje a prístroje i. n.
   
    32.50.21   Terapeutické nástroje a prístroje; dýchacie prístroje
   
    32.50.22   Umelé kĺby; ortopedické prístroje; umelé zuby; zubolekárske fitingy; umelé časti tela i. n.
   
    32.50.23   Súčasti a príslušenstvo protéz a ortopedických prístrojov
   
    32.50.30   Lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zverolekársky nábytok; kreslá pre holičstvá a podobné kreslá a ich časti a súčasti
   
    32.50.41   Kontaktné šošovky; okuliarové šošovky z akéhokoľvek materiálu
   
    32.50.42   Okuliare, ochranné a podobné, korekčné alebo ostatné
   
    32.50.43   Rámy a obruby na okuliare, ochranné okuliare a pod.
   
    32.50.44   Časti rámov a obrúb na okuliare, ochranné okuliare a pod.
   
    32.50.50   Ostatné výrobky na lekárske alebo chirurgické účely
   

Page 1/1  
Top