METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
32.20   Výroba hudobných nástrojov    
    32.20.11   Klavíry a ostatné strunové nástroje s klaviatúrou
   
    32.20.12   Ostatné strunové hudobné nástroje
   
    32.20.13   Píšťalové organy s klaviatúrou, harmóniá a podobné nástroje; akordeóny a podobné nástroje; fúkacie harmoniky; dychové hudobné nástroje
   
    32.20.14   Hudobné alebo klávesové nástroje, ktorých zvuk sa vydáva alebo sa musí zosilniť elektricky
   
    32.20.15   Ostatné hudobné nástroje
   
    32.20.16   Metronómy, ladičky všetkých druhov; mechanizmy hracích skriniek; struny na hudobné nástroje
   
    32.20.20   Časti a príslušenstvo hudobných nástrojov
   

Page 1/1  
Top