METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.30   Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení    
    30.30.14   Prístroje na letecký výcvik a ich časti a súčasti    
       30.30.14.00   Pozemné prístroje pre letecký výcvik a ich časti a súčasti, na civilné použitie
    Detail

Page 1/1  
Top