METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.30   Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení    
    30.30.11   Letecké zážihové motory
   
    30.30.12   Prúdové motory a turbovrtuľové pohony
   
    30.30.13   Reaktívne motory okrem prúdových
   
    30.30.14   Prístroje na letecký výcvik a ich časti a súčasti
   
    30.30.15   Časti a súčasti leteckých zážihových motorov
   
    30.30.16   Časti a súčasti prúdových motorov alebo turbovrtuľových pohonov
   
    30.30.20   Balóny a vzducholode; vetrone, závesné klzáky a ostatné bezmotorové letúne
   
    30.30.31   Vrtuľníky
   
    30.30.32   Lietadlá a ostatné letúne s vlastnou hmotnosťou ≤ 2 000 kg
   
    30.30.33   Lietadlá a iné letúne s vlastnou hmotnosťou > 2 000 kg, ale ≤ 15 000 kg
   
    30.30.34   Lietadlá a ostatné letúne s vlastnou hmotnosťou > 15 000 kg
   
    30.30.40   Kozmické lode (vrátane družíc) a ich štartovacie nosiče
   
    30.30.50   Ostatné časti a súčasti lietadiel a kozmických lodí
   
    30.30.60   Generálna oprava a prestavba lietadiel a motorov lietadiel
   

Page 1/1  
Top