METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.20   Výroba železničných lokomotív a vozového parku    
    30.20.11   Železničné lokomotívy na vonkajší zdroj elektrického prúdu
   
    30.20.12   Dieselelektrické lokomotívy
   
    30.20.13   Ostatné železničné lokomotívy; lokomotívne tendre
   
    30.20.20   Železničné alebo električkové vozne s vlastným pohonom, nákladné vozne a podvozky okrem vozidiel na údržbu železničných tratí alebo pre traťovú službu
   
    30.20.31   Vozidlá na údržbu železničných alebo iných koľajových tratí alebo pre traťovú službu
   
    30.20.32   Železničné alebo električkové osobné vozne bez vlastného pohonu; batožinové vozne a ostatné špecializované vozne
   
    30.20.33   Nákladné vozne a vagóny na železničnú alebo električkovú dopravu, bez vlastného pohonu
   
    30.20.40   Časti a súčasti železničných alebo električkových lokomotív alebo vozového parku; zvrškový upevňovací materiál a jeho časti a súčasti; mechanické zariadenia na kontrolu dopravy
   
    30.20.91   Generálne opravy a vybavovanie železničných a električkových lokomotív a vozového parku
   

Page 1/1  
Top