METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.11   Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií    
    30.11.21   Lode na osobnú a poštovú dopravu, turistické lode a podobné plavidlá na prepravu osôb; trajektové lode všetkých druhov    
       30.11.21.30   Výletné plavidlá
    Detail
       30.11.21.50   Trajektové lode
    Detail

Page 1/1  
Top