METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.11   Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií    
    30.11.21   Lode na osobnú a poštovú dopravu, turistické lode a podobné plavidlá na prepravu osôb; trajektové lode všetkých druhov
   
    30.11.22   Cisternové lode na prepravu ropy, ropných výrobkov, chemikálií, skvapalneného plynu
   
    30.11.23   Chladiarenské lode okrem cisternových lodí
   
    30.11.24   Lode so suchým nákladom
   
    30.11.31   Rybárske plavidlá; plavidlá zariadené na priemyselné spracovanie, opracovanie alebo konzervovanie rybárskych výrobkov
   
    30.11.32   Vlečné a tlačné remorkéry
   
    30.11.33   Plávajúce sacie bagre; majákové lode, plávajúce žeriavy; ostatné plavidlá
   
    30.11.40   Pobrežné plavidlá
   
    30.11.50   Ostatné plavidlá (vrátane pltí, nádrží, kesónov, prístavných mostíkov, bójí a výstražných svetelných plavákov)
   
    30.11.91   Oprava, údržba a prestavba lodí, plávajúcich plošín a konštrukcií
   
    30.11.92   Vybavenie lodí a plávajúcich plošín a konštrukcií
   

Page 1/1  
Top