METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
29.10   Výroba motorových vozidiel    
    29.10.11   Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním pre vozidlá s obsahom valcov ≤ 1 000 cm3    
       29.10.11.00   Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním do vozidiel patriacich pod HS 87 (okrem motocyklov), s obsahom valcov <= 1 000 cm³
    Detail

Page 1/1  
Top