METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
29.10   Výroba motorových vozidiel    
    29.10.11   Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním pre vozidlá s obsahom valcov ≤ 1 000 cm3
   
    29.10.12   Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním pre vozidlá s obsahom valcov > 1 000 cm3
   
    29.10.13   Piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním pre vozidlá
   
    29.10.21   Vozidlá so zážihovým motorom s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov ≤ 1 500 cm3, nové
   
    29.10.22   Vozidlá so zážihovým motorom s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov > 1 500 cm3, nové
   
    29.10.23   Vozidlá s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou), nové
   
    29.10.24   Ostatné motorové vozidlá na prepravu osôb
   
    29.10.30   Motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb
   
    29.10.41   Nákladné vozidlá s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou), nové
   
    29.10.42   Nákladné vozidlá s piestovým zážihovým spaľovacím motorom s vnútorným spaľovaním; ostatné nákladné vozidlá, nové
   
    29.10.43   Cestné ťahače návesov
   
    29.10.44   Podvozky (chassis) motorových vozidiel s motorom
   
    29.10.51   Žeriavové automobily
   
    29.10.52   Motorové vozidlá na jazdu na snehu, špeciálne vozidlá na prepravu osôb na golfových ihriskách a pod. s motorom
   
    29.10.59   Motorové vozidlá na špeciálne účely i. n.
   

Page 1/1  
Top