METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.99   Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.    
    28.99.11   Stroje a prístroje na viazanie kníh vrátane strojov na zošívanie kníh
   
    28.99.12   Stroje, prístroje a zariadenia na sadzbu písmen, na prípravu alebo zhotovovanie štočkov, dosiek
   
    28.99.13   Ofsetové tlačiarenské stroje okrem kancelárskych typov
   
    28.99.14   Ostatné tlačiarenské stroje okrem kancelárskych typov
   
    28.99.20   Stroje a prístroje používané výlučne alebo predovšetkým na výrobu polovodičových materiálov, doštičiek alebo zariadení, elektronických integrovaných obvodov alebo zariadení s plochým panelovým displejom
   
    28.99.31   Sušiace stroje na sušenie dreva, buničiny, papiera alebo lepenky; okrem sušičiek na použitie v domácnosti i. n.
   
    28.99.32   Kolotoče, hojdačky, strelnice a ostatné jarmočné atrakcie
   
    28.99.39   Letecké katapulty; palubné lapače alebo podobné zariadenia; vybavenie na vyvažovanie pneumatík; stroje na zvláštne účely i. n.
   
    28.99.40   Časti a súčasti strojov a prístrojov na tlač a viazanie kníh
   
    28.99.51   Časti a súčasti strojov používaných výlučne alebo predovšetkým na výrobu polovodičových materiálov, doštičiek alebo zariadení, elektronických integrovaných obvodov alebo zariadení s plochým panelovým displejom
   
    28.99.52   Časti a súčasti ostatných strojov na špeciálne účely
   

Page 1/1  
Top