METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.91   Výroba strojov pre metalurgiu    
    28.91.12   Časti a súčasti strojov pre metalurgiu; časti a súčasti valcovacích stolíc    
       28.91.12.30   Časti konventorov, lejacích panví, ingotových kokíl a odlievacích strojov používané v metalurgii alebo zlievárňach kovov
   
       28.91.12.50   Valce na valcovacie stolice
    Detail
       28.91.12.70   Časti a súčasti valcovacích stolíc (s výnimkou valcov)
   

Page 1/1  
Top