METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo    
    28.30.91   Časti a súčasti strojov a prístrojov na zberové práce a strojov a prístrojov na mlátenie, i. n.    
       28.30.91.00   Časti a súčasti strojov, prístrojov a zariadení z HS 84.33
   

Page 1/1  
Top