METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo    
    28.30.86   Stroje a prístroje pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, hydinárstvo a včelárstvo, i. n.    
       28.30.86.30   Stroje a prístroje pre lesníctvo
    Detail
       28.30.86.60   Ostatné stroje, prístroje a zariadenia z HS 84.36
    Detail

Page 1/1  
Top