METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo    
    28.30.33   Stroje na siatie, sadenie a pretrhávanie    
       28.30.33.33   Presne nastaviteľné sejacie stroje s centrálnym pohonom na poľnohospodárske alebo záhradnícke použitie
    Detail
       28.30.33.35   Sejacie stroje na poľnohospodárske alebo záhradnícke použitie (s výnimkou presne nastaviteľných sejacích strojov s centrálnym pohonom)
    Detail
       28.30.33.50   Stroje na sadenie a stroje na sadenie sadeníc
    Detail

Page 1/1  
Top