METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo    
    28.30.10   Traktory riadené chodcom
   
    28.30.21   Traktory s výkonom motora ≤ 37 kW
   
    28.30.22   Traktory s výkonom motora > 37 kW, ale ≤ 59 kW
   
    28.30.23   Traktory s výkonom motora > 59 kW
   
    28.30.31   Pluhy
   
    28.30.32   Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prútové brány a plečky
   
    28.30.33   Stroje na siatie, sadenie a pretrhávanie
   
    28.30.34   Rozmetávače hnoja a priemyselných hnojív
   
    28.30.39   Ostatné stroje na obrábanie pôdy
   
    28.30.40   Kosačky na úpravu trávnikov, parkov alebo športových plôch
   
    28.30.51   Žacie stroje (vrátane žacích líšt na pripevnenie na traktory) i. n.
   
    28.30.52   Stroje a prístroje na spracovanie sena
   
    28.30.53   Zariadenia na lisovanie zelených krmovín alebo slamy vrátane zberacích lisov
   
    28.30.54   Stroje na zber koreňov alebo hľúz
   
    28.30.59   Stroje a prístroje na zberové práce a stroje a prístroje na mlátenie i. n.
   
    28.30.60   Stroje a prístroje na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie kvapalín alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo
   
    28.30.70   Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy pre poľnohospodárstvo
   
    28.30.81   Stroje na čistenie, triedenie alebo klasifikovanie vajec, ovocia alebo ostatných poľnohospodárskych produktov okrem semien, zŕn alebo suchých strukovín
   
    28.30.82   Stroje na dojenie
   
    28.30.83   Stroje a prístroje na prípravu krmív
   
    28.30.84   Umelé liahne a umelé kvočky
   
    28.30.85   Stroje a prístroje pre hydinárstvo
   
    28.30.86   Stroje a prístroje pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, hydinárstvo a včelárstvo, i. n.
   
    28.30.91   Časti a súčasti strojov a prístrojov na zberové práce a strojov a prístrojov na mlátenie, i. n.
   
    28.30.92   Časti a súčasti strojov na obrábanie pôdy
   
    28.30.93   Časti ostatných poľnohospodárskych strojov a prístrojov
   
    28.30.94   Časti dojacích a mliekarenských strojov a zariadení i. n.
   

Page 1/1  
Top