METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.22   Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení    
    28.22.16   Výťahy, skipové výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky    
       28.22.16.30   Výťahy a skipové výťahy, na elektrický pohon
    Detail
       28.22.16.50   Výťahy a skipové výťahy (s výnimkou elektrických)
    Detail
       28.22.16.70   Eskalátory a pohyblivé chodníky
    Detail

Page 1/1  
Top