METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.21   Výroba rúr, pecí a horákov k peciam    
    28.21.13   Priemyselné alebo laboratórne elektrické pece; indukčné alebo dielektrické ohrievacie zariadenia    
       28.21.13.30   Elektrické pekárne a pece na pálenie neglazovaného biskvitu
    Detail
       28.21.13.51   Odporovo vyhrievané pece a rúry pre priemysel alebo laboratóriá (s výnimkou pekární a pecí na pálenie neglazovaného biskvitu)
    Detail
       28.21.13.53   Indukčné priemyselné alebo laboratórne pece a rúry
    Detail
       28.21.13.55   Elektrické priemyselné alebo laboratórne pece a rúry, indukčne alebo dielektricky vyhrievané zariadenia vrátane dielektrických pecí a rúr s výnimkou pecí na infračervené žiarenie, odporovo vyhrievaných pecí a rúr
    Detail
       28.21.13.57   Pece na infračervené žiarenie
    Detail

Page 1/1  
Top