METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.11   Výroba motorov a turbín, okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle    
    28.11.11   Závesné lodné motory
   
    28.11.12   Zážihové spaľovacie lodné motory; ostatné motory
   
    28.11.13   Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním
   
    28.11.21   Turbíny na vodnú alebo inú paru
   
    28.11.22   Vodné turbíny a vodné kolesá
   
    28.11.23   Plynové turbíny iné ako prúdové a turbovrtuľové
   
    28.11.24   Veterné turbíny
   
    28.11.31   Časti turbín na vodnú alebo inú paru
   
    28.11.32   Časti vodných turbín a vodných kolies vrátane regulátorov
   
    28.11.33   Časti plynových turbín okrem prúdových a turbovrtuľových
   
    28.11.41   Časti a súčasti zážihových motorov s vnútorným spaľovaním okrem častí a súčastí leteckých motorov
   
    28.11.42   Časti a súčasti ostatných motorov i. n.
   

Page 1/1  
Top