METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.80   Výroba magnetických a optických médií    
    26.80.11   Magnetické médiá, nenahrané, okrem kariet s magnetickým prúžkom
   
    26.80.12   Optické médiá, nenahrané
   
    26.80.13   Ostatné nosiče záznamu vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu diskov
   
    26.80.14   Karty s magnetickým prúžkom
   

Page 1/1  
Top