METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.40   Výroba spotrebnej elektroniky    
    26.40.11   Rozhlasové prijímače (okrem autorádií) pracujúce bez pripojenia na vonkajší zdroj energie
   
    26.40.12   Rozhlasové prijímače pracujúce len s pripojením na vonkajší zdroj energie
   
    26.40.20   Televízne prijímače, tiež kombinované s rádiovými prijímačmi alebo zariadeniami na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
   
    26.40.31   Gramofóny, prehrávače platní, kazetové prehrávače a iné zariadenia na reprodukciu zvuku
   
    26.40.32   Magnetofóny a iné zariadenia na záznam zvuku
   
    26.40.33   Videokamery a ostatné zariadenia na záznam alebo reprodukciu obrazu
   
    26.40.34   Monitory a projektory bez prijímacieho zariadenia a v princípe nepoužívané v systéme automatizovaného spracovania údajov
   
    26.40.41   Mikrofóny a ich stojany
   
    26.40.42   Reproduktory; slúchadlá všetkých druhov a kombinované rečnícke súpravy
   
    26.40.43   Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; súpravy elektrických zosilňovačov zvuku
   
    26.40.44   Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu a rádiotelegrafiu i. n.
   
    26.40.51   Časti, súčasti a príslušenstvo zvukových a obrazových zariadení
   
    26.40.52   Časti a súčasti rádiových prijímacích a vysielacích zariadení
   
    26.40.60   Videohry (používané s televíznym prijímačom alebo vlastnou obrazovkou) a ostatné hry závisiace od zručnosti alebo náhody s elektronickou obrazovkou
   

Page 1/1  
Top