METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.44   Výroba medi    
    24.44.26   Medené rúry a rúrky a príslušenstvo k rúram a rúrkam z medi    
       24.44.26.30   Medené rúry a rúrky
    Detail
       24.44.26.50   Príslušenstvo k rúram a rúrkam, z medi a medených zliatin (vrátane spojok, kolien, nátrubkov, profilov a spojení) (s výnimkou skrutiek a matíc používaných na spojenie/upevňovanie rúr/rúrok, častí s kohútikov, kohútov, ventilov)
    Detail

Page 1/1  
Top