METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.44   Výroba medi    
    24.44.22   Medené tyče, prúty a profily    
       24.44.22.00   Medené a zo zliatin medi tyče, prúty a profily a duté profily (s výnimkou tyčí a prútov získaných odlievaním alebo spekaním, medených drôtených prútov vo zvitkoch)
    Detail

Page 1/1  
Top