METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.44   Výroba medi    
    24.44.13   Rafinovaná meď a zliatiny medi, surové; predzliatiny medi    
       24.44.13.30   Rafinovaná meď, netvárnená, nelegovaná (s výnimkou valcovaných, pretláčaných alebo kovaných spekaných výrobkov)
    Detail
       24.44.13.70   Zliatiny medi (iné ako valcované, pretláčané alebo spekané výrobky); predzliatiny medi (vrátane zliatín, ktoré sú prakticky nekujné) (iné ako fosfid medi) (fosforová meď) obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti fosforu)
    Detail

Page 1/1  
Top