METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.44   Výroba medi    
    24.44.11   Medený kamienok (medený lech); cementová meď (zrážaná meď)
   
    24.44.12   Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytickú rafináciu
   
    24.44.13   Rafinovaná meď a zliatiny medi, surové; predzliatiny medi
   
    24.44.21   Medený prášok a medené vločky
   
    24.44.22   Medené tyče, prúty a profily
   
    24.44.23   Medené drôty
   
    24.44.24   Medené dosky, plechy a pásy s hrúbkou > 0,15 mm
   
    24.44.25   Medené fólie s hrúbkou ≤ 0,15 mm
   
    24.44.26   Medené rúry a rúrky a príslušenstvo k rúram a rúrkam z medi
   

Page 1/1  
Top