METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.43   Výroba olova, zinku a cínu    
    24.43.21   Olovené dosky, plechy, pásy a fólie; olovený prášok a olovené vločky    
       24.43.21.00   Olovené hrubé a tenké plechy, pásy a fólie, olovený prášok a vločky (s výnimkou olovených práškov alebo vločiek pripravených ako farby alebo podobne, izolovaných elektrických pásov)
    Detail

Page 1/1  
Top