METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.43   Výroba olova, zinku a cínu    
    24.43.11   Olovo surové
   
    24.43.12   Zinok surový
   
    24.43.13   Cín surový
   
    24.43.21   Olovené dosky, plechy, pásy a fólie; olovený prášok a olovené vločky
   
    24.43.22   Zinkový prach, prášok a zinkové vločky
   
    24.43.23   Zinkové tyče, prúty, profily a drôty; zinkové dosky, plechy, pásy a fólie
   
    24.43.24   Cínové tyče, prúty, profily a drôty
   

Page 1/1  
Top