METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.99   Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, i. n.    
    23.99.11   Spracované azbestové vlákna; zmesi na báze azbestu; výrobky z týchto zmesí alebo z azbestu; trecí materiál na brzdové obloženia, obloženia spojok alebo podobné použitie, bez montáže
   
    23.99.12   Výrobky z asfaltu alebo podobných materiálov
   
    23.99.13   Bitúmenové zmesi na báze prírodného a umelého kameňa a bitúmenu, prírodného asfaltu alebo podobných látok ako spojiva
   
    23.99.14   Umelý grafit; koloidný alebo semikoloidný grafit; prípravky na báze grafitu alebo iného uhlíka vo forme polotovarov
   
    23.99.15   Umelý korund
   
    23.99.19   Nekovové minerálne výrobky i. n.
   

Page 1/1  
Top