METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.61   Výroba betónových výrobkov na stavebné účely    
    23.61.11   Obkladačky, dlaždice, tehly a podobné výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa
   
    23.61.12   Prefabrikované stavebné dielce na stavby budov a iné stavby z cementu, betónu alebo umelého kameňa
   
    23.61.20   Montované budovy z betónu
   

Page 1/1  
Top