METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
20.41   Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov    
    20.41.43   Leštidlá a krémy na obuv, nábytok, dlážky, karosérie, sklo alebo kov    
       20.41.43.30   Leštidlá, krémy a podobné prípravky na obuv alebo kožu (s výnimkou umelých a pripravených voskov)
    Detail
       20.41.43.50   Leštidlá, krémy a podobné prípravky na údržbu dreveného nábytku; podláh alebo iných výrobkov z dreva (s výnimkou umelých a pripravených voskov)
    Detail
       20.41.43.70   Leštidlá, krémy a podobné prípravky na karosérie (s výnimkou umelých a pripravených voskov, leštidiel na kov)
    Detail
       20.41.43.83   Leštidlá na kovy
    Detail
       20.41.43.89   Ostatné leštidlá, krémy a podobné prípravky, i. n.
    Detail

Page 1/1  
Top