METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
20.16   Výroba plastov v primárnej forme    
    20.16.10   Polyméry etylénu v primárnych formách
   
    20.16.20   Polyméry styrénu v primárnych formách
   
    20.16.30   Polyméry vinylchloridu alebo ostatných halogénolefínov v primárnych formách
   
    20.16.40   Polyacetály, ostatné polyétery a epoxidové živice v primárnych formách; polykarbonáty, alkydové živice, polyalylestery a ostatné polyestery v primárnych formách
   
    20.16.51   Polyméry propylénu alebo ostatných olefínov v primárnych formách
   
    20.16.52   Polyméry vinylacetátu alebo iných vinylesterov a ostatných vinylpolymérov v primárnych formách
   
    20.16.53   Akrylové polyméry v primárnych formách
   
    20.16.54   Polyamidy v primárnych formách
   
    20.16.55   Močovinové živice, tiomočovinové živice a melamínové živice v primárnych formách
   
    20.16.56   Ostatné amínové živice, fenolické živice a polyuretány v primárnych formách
   
    20.16.57   Silikóny v primárnych formách
   
    20.16.59   Ostatné plasty v primárnych formách, i. n.
   

Page 1/1  
Top