METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Výroba papiera a lepenky    
    17.12.79   Ostatná lepenka (iná ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraná kaolínom alebo inými anorganickými látkami    
       17.12.79.53   Viacvrstvový papier, kartón alebo lepenka, natieraný, pri ktorom je bielená každá vrstva
    Detail
       17.12.79.55   Viacvrstvový papier, kartón alebo lepenka, natieraný, pri ktorom je bielená len jedna vonkajšia vrstva
    Detail
       17.12.79.70   Papier/lepenka v kotúčoch alebo listoch, natieraný na jednej/oboch stranách s kaolínom alebo inými anorganickými substanciami s výnimkou na použitie na rôzne grafické účely, viacvrstvového papiera/lepenky
    Detail

Page 1/1  
Top