METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Výroba papiera a lepenky    
    17.12.14   Ostatný papier a lepenka na grafické účely    
       17.12.14.10   Grafický papier, lepenka: s obsahom vlákien získaných mechanickým postupom <= 10 % hmotnosti, hmotnosti < 40 g/m2
    Detail
       17.12.14.35   Grafický papier, lepenka: s obsahom vlákien získaných mechanickým postupom <= 10% hmotnosti, s hmotnosťou <= 40 g/m2 a ≤ 150 g/m2, v kotúčoch
    Detail
       17.12.14.39   Grafický papier, lepenka: s obsahom vlákien získaných mechanickým postupom <= 10 % hmotnosti, s hmotnosťou <= 40 g/m2 a ≤ 150 g/m2, v listoch
    Detail
       17.12.14.50   Grafický papier, lepenka: s obsahom vlákien získaných mechanickým postupom <= 10 % hmotnosti, s hmotnosťou >150 g/m2
    Detail
       17.12.14.70   Grafický papier, lepenka: s obsahom vlákien získaných mechanickým postupom >10 %
    Detail

Page 1/1  
Top