METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
16.29   Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu    
    16.29.11   Drevené nástroje, násady a rukoväte k nástrojom, násady na zmetáky, kefy a štetce, bloky na výrobu fajok, formy, kopytá a napínače obuvi
   
    16.29.12   Stolový a kuchynský riad z dreva
   
    16.29.13   Intarzované a inkrustované drevo, puzdrá a kazety na šperky alebo príbory a podobné výrobky z dreva, sošky a iné ozdobné predmety z dreva
   
    16.29.14   Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a podobné predmety a ostatné výrobky z dreva
   
    16.29.21   Prírodný korok, odkôrnený alebo jednoducho nahrubo otesaný, alebo v kockách, doskách, listoch alebo pásoch; rozdrvený, granulovaný alebo zomletý korok; korkový odpad
   
    16.29.22   Výrobky z prírodného korku
   
    16.29.23   Kocky, tehly, dosky, listy a pásy, dlaždice všetkých tvarov, plné valce z aglomerovaného korku
   
    16.29.24   Aglomerovaný korok; výrobky z aglomerovaného korku i. n.
   
    16.29.25   Výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a výrobky z prútia
   

Page 1/1  
Top