METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
16.23   Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska    
    16.23.11   Okná, francúzske okná a ich rámy a zárubne, dvere, ich rámy, zárubne a prahy z dreva
   
    16.23.12   Debnenie na betónovanie, šindle z dreva
   
    16.23.19   Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva, i. n.
   
    16.23.20   Montované stavby z dreva
   

Page 1/1  
Top