METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
14.19   Výroba ostatných odevov a doplnkov    
    14.19.11   Dojčenské odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované
   
    14.19.12   Tepláky, lyžiarske odevy, plavky a ostatné odevy, pletené alebo háčkované
   
    14.19.13   Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované
   
    14.19.19   Ostatné konfekčné odevné doplnky a časti odevov alebo odevných doplnkov, pletené alebo háčkované
   
    14.19.21   Dojčenské odevy a odevné doplnky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované
   
    14.19.22   Tepláky, lyžiarske odevy a plavky; ostatné odevy z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované
   
    14.19.23   Vreckovky, plédy, šatky, závoje, viazanky, kravaty, rukavice a ostatné konfekčné odevné doplnky; časti odevov alebo odevných doplnkov, nie pletené ani háčkované, i. n.
   
    14.19.31   Odevné doplnky z prírodnej usne alebo kompozitnej usne okrem športových rukavíc
   
    14.19.32   Odevy zhotovené z plsti alebo netkaných textílií, textilných tkanín impregnovaných alebo vrstvených
   
    14.19.41   Klobúkové šišiaky alebo formy z plsti; šišiakové ploché kotúče (plateaux) a tzv. manchons (valcovitého tvaru) z plsti; klobúkové šišiaky alebo formy, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov
   
    14.19.42   Klobúky a ostatné pokrývky hlavy z plsti, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov, alebo pletené, alebo háčkované, alebo celkom dohotovené z čipiek, plsti alebo z inej textilnej metráže v kuse; sieťky na vlasy
   
    14.19.43   Ostatné pokrývky hlavy okrem pokrývok hlavy z kaučuku alebo plastov, ochranné pokrývky hlavy a pokrývky hlavy z azbestu; pásky na vnútorné vybavenie, podšívky, povlaky, klobúkové podložky, klobúkové kostry, štítky (tienidlá) a podbradné remienky na pokrýv
   

Page 1/1  
Top