METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.83   Spracovanie čaju a kávy    
    10.83.12   Kávové náhrady; výťažky, esencie a koncentráty kávy alebo jej náhrad; kávové plevy a šupky    
       10.83.12.10   Kávové náhradky obsahujúce kávu
    Detail
       10.83.12.40   Výťažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na báze týchto extraktov, esencií alebo koncentrátov z kávy alebo na báze kávy
    Detail
       10.83.12.70   Pražená čakanka a iné pražené náhradky kávy, a výťažkov, esencií a koncentrátov z nich
    Detail

Page 1/1  
Top