METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.82   Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek    
    10.82.22   Čokoláda a potravinové prípravky obsahujúce kakao (okrem osladeného kakaového prášku) v inom ako vo veľkospotrebiteľskom balení    
       10.82.22.33   Plnené čokoládové kusy, tabuľky alebo tyčinky plnené v strede (vrátane krémov, likérov alebo ovocných pást, s výnimkou čokoládových sušienok
    Detail
       10.82.22.35   Čokoládové kusy, tabuľky alebo tyčinky s prísadou obilnín, ovocia alebo orechov (s výnimkou plnených, čokoládových sušienok)
    Detail
       10.82.22.39   Čokoládové kusy, tabuľky alebo tyčinky (s výnimkou plnených, s prísadou obilnín, ovocia alebo orechov, čokoládové sušienky)
    Detail
       10.82.22.43   Čokolády obsahujúce alkohol (s výnimkou v kusoch, tabuľkách alebo tyčinkách)
    Detail
       10.82.22.45   Čokolády (s výnimkou obsahujúcich alkohol, v kusoch, tabuľkách alebo tyčinkách)
    Detail
       10.82.22.53   Plnené čokoládové cukrovinky (s výnimkou v kusoch, tabuľkách alebo tyčinkách, čokoládových sušienok, čokolád)
    Detail
       10.82.22.55   Čokoládové cukrovinky (s výnimkou plnených, v kusoch, tabuľkách alebo tyčinkách, čokoládových sušienok, čokolád)
    Detail
       10.82.22.60   Cukrovinky na báze cukru a ich náhradky vyrobené z cukrových náhradok, s obsahom kakaa (vrátane čokoládového nugátu) (s výnimkou bielej čokolády)
    Detail
       10.82.22.70   Nátierky obsahujúce kakao
    Detail
       10.82.22.80   Nápojové prípravky s obsahom kakaa
    Detail
       10.82.22.90   Potravinové prípravky s obsahom kakaa (s výnimkou kakaovej pasty, masla, prášku, kusov, tabuliek, tyčiniek, tekutých, pást, práškov, granúl iné objemové formy v balení >2kg, na výrobu nápojov, čokoládových nátierok)
    Detail

Page 1/1  
Top