METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.72   Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov    
    10.72.12   Medovníky a podobné výrobky; sladké sušienky; vafle a oblátky    
       10.72.12.30   Perník a podobné výrobky
    Detail
       10.72.12.53   Sladké sušienky, oblátky a malé oblátky, úplne alebo čiastočne natretých alebo poliatych čokoládou alebo inými prípravkami obsahujúcimi kakao
    Detail
       10.72.12.55   Sladké sušienky (vrátane sendvičových sušienok, s výnimkou úplne alebo čiastočne natretých alebo poliatych čokoládou alebo inými prípravkami obsahujúcimi kakao)
    Detail
       10.72.12.57   Oblátky a malé oblátky, s obsahom vody vyšším než 10% hmotnosti konečného výrobku (s výnimkou zmrzlinových kornútkov, sendvičových oblátok, ostatných podobných výrobkov)
    Detail
       10.72.12.59   Oblátky a malé oblátky (vrátane solených) (s výnimkou úplne alebo čiastočne natretých alebo poliatych čokoládou alebo inými prípravkami obsahujúcimi kakao)
    Detail

Page 1/1  
Top