METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.62   Výroba škrobu a škrobových výrobkov    
    10.62.11   Škroby; inulín; pšeničný lepok; dextríny a ostatné modifikované škroby    
       10.62.11.11   Pšeničný škrob
    Detail
       10.62.11.13   Kukuričný škrob
    Detail
       10.62.11.15   Zemiakový škrob
    Detail
       10.62.11.19   Škroby (vrátane ryže, manioku, arovrútu a dreň so ságovej palmy) (s výnimkou pšenice, kukurice a zemiakov)
    Detail
       10.62.11.30   Inulín
    Detail
       10.62.11.50   Pšeničný lepok (s výnimkou pšeničného lepku spracovaného na použitie ako glej alebo ako lazúra alebo čistidlo v textilnom priemysle)
    Detail
       10.62.11.70   Dextríny a ostatné modifikované škroby (vrátane ester/éterických rozpustených škrobov, predželatínované/napúčané škroby, dialdehydové škroby, škroby upravené s formaldehydom/epichlorohydrinom)
    Detail

Page 1/1  
Top