METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.61   Výroba mlynských výrobkov    
    10.61.11   Lúpaná ryža
   
    10.61.12   Ryža polobielená alebo bielená, alebo zlomková
   
    10.61.21   Pšeničné alebo súražné múky
   
    10.61.22   Ostatné obilné múky
   
    10.61.23   Rastlinné múky a krupica
   
    10.61.24   Zmesi na prípravu pekárskych výrobkov
   
    10.61.31   Krúpy a krupica z pšenice
   
    10.61.32   Obilninové krúpy, krupica a pelety i. n.
   
    10.61.33   Raňajkové cereálne výrobky a ostatné výrobky z obilných zŕn
   
    10.61.40   Otruby, hrubá múka z otrúb a ostatné zvyšky zo spracovania obilnín
   

Page 1/1  
Top