METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.51   Prevádzka mliekarní a výroba syrov    
    10.51.30   Maslo a mliečne nátierky    
       10.51.30.30   Maslo s obsahom tuku nepresahujúcim 85 % hmot.
    Detail
       10.51.30.50   Maslo s obsahom tuku vyšším ako 85 % hmot. a ďalšie tuky a oleje odvodené z mlieka (s výnimkou mliečnych nátierok s obsahom tuku < 80 % hmot.)
    Detail
       10.51.30.70   Mliečne nátierky z obsahom tukov <80 % hmot.
    Detail

Page 1/1  
Top