METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.41   Výroba olejov a tukov    
    10.41.11   Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované ani zmiešané alebo inak upravené
   
    10.41.12   Tuky a oleje a ich frakcie z rýb a morských cicavcov
   
    10.41.19   Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
   
    10.41.21   Sójový olej surový
   
    10.41.22   Arašidový olej surový
   
    10.41.23   Olivový olej surový
   
    10.41.24   Slnečnicový olej surový
   
    10.41.25   Bavlníkový olej surový
   
    10.41.26   Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej surový
   
    10.41.27   Palmový olej surový
   
    10.41.28   Kokosový olej surový
   
    10.41.29   Ostatné rastlinné oleje surové
   
    10.41.30   Bavlnené lintre
   
    10.41.41   Pokrutiny a ostatný pevný odpad vznikajúci extrahovaním rastlinných tukov alebo olejov
   
    10.41.42   Múčky a prášky olejnatých semien alebo olejnatého ovocia okrem semien horčice
   
    10.41.51   Sójový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
   
    10.41.52   Arašidový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
   
    10.41.53   Olivový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
   
    10.41.54   Slnečnicový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
   
    10.41.55   Bavlníkový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
   
    10.41.56   Olej z repky, repky olejnej a horčicový olej a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
   
    10.41.57   Palmový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
   
    10.41.58   Kokosový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
   
    10.41.59   Ostatné oleje a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované; stále rastlinné tuky a ostatné rastlinné oleje (okrem kukuričného oleja), ich frakcie i. n. rafinované, ale chemicky nemodifikované
   
    10.41.60   Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, hydrogenované, esterifikované, ale inak neupravené
   
    10.41.71   Rastlinné vosky (okrem triglyceridov)
   
    10.41.72   Zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov, degras
   

Page 1/1  
Top