METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.39   Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny    
    10.39.11   Zelenina, mrazená
   
    10.39.12   Zelenina, dočasne konzervovaná
   
    10.39.13   Sušená zelenina
   
    10.39.15   Fazuľa, konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny
   
    10.39.16   Hrach, konzervovaný inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny
   
    10.39.17   Ostatná zelenina (okrem zemiakov), konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny
   
    10.39.18   Zelenina (okrem zemiakov), ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, upravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej
   
    10.39.21   Ovocie a orechy, nevarené alebo varené, mrazené
   
    10.39.22   Džemy, ovocné rôsoly a ovocné alebo orechové pyré a pasty
   
    10.39.23   Orechy, arašidy, pražené, solené alebo inak upravené
   
    10.39.24   Ovocie a orechy, dočasne konzervované, nevhodné na bezprostrednú konzumáciu
   
    10.39.25   Ostatné upravené alebo konzervované ovocie
   
    10.39.30   Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie výrobky
   
    10.39.91   Varenie a iná úprava ovocia a zeleniny pri konzervácii
   

Page 1/1  
Top