METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.20   Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov    
    10.20.41   Múčky, prášky a pelety z mäsa rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov nevhodné na ľudskú konzumáciu    
       10.20.41.00   Múčky a drvina z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov, nevhodné na spotrebu
    Detail

Page 1/1  
Top